Aktualności

Sukcesja przedsiębiorstwa

Aż ponad 70% przedsiębiorców w Polsce planuje pozostawić biznes w rodzinie i przekazać go dzieciom. Czas potrzebny na wdrożenie wszystkich bezpiecznych i niezbędnych rozwiązań może wynieść od 3 do 5 lat...

Odpowiedzialność członka zarządu spółki za zobowiązania publicznoprawne pod kątem art. 116 § 2 Ordynacji Podatkowej.

Kolejnym zagadnieniem, istotnym w zakresie odpowiedzialności członka zarządu z art. 116 Ordynacji, jest kwestia ,,formalnego’’ pozostawania w zarządzie, a unikniecie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki...

Kiedy przedawnia się odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania podatkowe? 

Zgodnie z art. 116 § 2 Ordynacji Podatkowej odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu...