Aktualności

Kiedy przedawnia się odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania podatkowe?

Zgodnie z art. 116 § 2 Ordynacji Podatkowej odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu...

Nie każde uchybienie wpływa na wadliwość uchwały zgromadzenia wspólników

Nie każda uchwała zgromadzenia wspólników spółki z o.o. podjęta z uchybieniami musi skutkować jej uchyleniem lub stwierdzeniem nieważności...

Europejski Nakaz Dochodzeniowy po Brexicie

Sprawne pozyskanie materiału dowodowego w drodze END jest ważnym elementem w zakresie budowania linii obrony w sprawach o charakterze transgranicznym...